Exekuce

Exekuce se může dotknout kohokoliv znát. Důležité je neztrácet hlavu a požádat o pomoc odborníky. Požádate-li o pomoc naši společnost, začneme okamžitě jednat. Nejprve se s Vámi domluvíme na konzultační schůzce, na které společně prodsikutujeme, co vše Vás ohružuje a jaké je pozadí celé situace. V této fázi je důležité, abychom k sobě byli naprosto upřímní a dozvěděli jsme se od Vás úplně všechno. Poslouží nám to k úspěšnému zvládnutí Vaši situace. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a postupování v souladu se smlouvou o mlčenlivosti. 

Jakmile od Vás získáme všechny potřebné informace, tým našich specialistů vypracuje jednu či více variant účinných protiopatření, které přinesou při důsledné aplikaci kýžený ochranný majetkový a ekonomický efekt. V konečném důsledku tímto způsobem ochráníme Váš majetek, ekonomickou budoucnost a v neposlední řadě Vaše společenské postavení (včetně Vašeho rodinného zázemí). 

Co znamená slovo exekuce

Exekuce je vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele). Může se jednat také o donucení dlužníka k tomu, aby splnil jiné povinnosti. Exekuce je také považována za nucený soudní výkon, který je prováděn soudním exekutorem. To vše dle zákona č.120/2001Sb. Exekuce jako taková je platná ode dne, kdy je exekutorovi doručen návrh na nařízení exekuce.

Kdo je to soudní exekutor

Soudní exekutor je osoba (fyzická), kterou pověřil stát a exekutorský úřad. Soudní exekutor může být pouze osoba, která je občanem České republiky, je trestně bezúhonná a má úplné vysokoškolské právnické vzdělání. Musí mít také minimálně tříletou praxi a složit exekutorskou zkoušku.

Kdy může exekuční řízení zaniknout

  • Je-li pohledávka vymožena
  • Pokud došlo k soudnímu zastavení exekuce
  • Pokud došlo k pověření jiného exekutora
  • Pokud byl soudní exekutor vyloučen

Jsme zde pro Vás, a proto nás neváhejte kontaktovat.


Využijte našeho BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ týkajícího se exekuce, exekuce nemovitostí, konsolidace půjček, oddlužení a služby… ...více

Pomoc s exekucí nemovitosti nabízíme všem, kterým hrozí exekuce na nemovitost či potřebují její rychlé oddlužení, aby se… ...více

Zobrazit archiv